top of page

IMATGES

Mostra de l'últim espectacle del coreògreaf Toni Mira. Monòlit

 

 

Muestra del último espectáculo del coreògrafo Toni Mira. Monólit

 

 

Sample of the last show of the choreographer Toni Mira. Monolit

Entrevista a Toni Mira i making off del centenari de la Pedrera

 

 

Entrevista a Toni Mira y making off del centenario de la Pedrera

 

 

Interview to Toni Mira and making off of the centenarian of the Pedrera

 

 

 

 

 

Centenari de la Pedrera. Fase exterior

 

 

Centenario de la Pedrera. Fase exterior

 

 

Centenarian of the Pedrera. External phase

 

 

Espectàcle inaugural Fira Tàrrega 2013

 

 

Espectáculo inaugural Feria de Tárrega 2013

 

 

Show inaugural Fair Tarrega 2013

 

 

Monòlit

Monòlit

Monòlit

Monòlit

Monòlit

Monòlit

Monòlit

Monòlit

La Pedrera

La Pedrera

La Pedrera

La Pedrera

La Pedrera

La Pedrera

Inauguració Fira Tàrrega 2013

Inauguració Fira Tàrrega 2013

Inauguració Fira Tàrrega 2013

Inauguració Fira Tàrrega 2013

bottom of page