top of page

T O N I    M I R A

 

Toni Mira (Barcelona 1957). Actor, ballarí i coreògraf.

 

 

Estudia fins a cinquè curs d´Arquitectura. Graduat en Dansa Contemporània per l´Institut del Teatre de Barcelona. Treballa com a actor i ballarí en diverses companyies de dansa i teatre de la ciutat. L’any 1987 crea la seva companyia de dansa, Nats Nus, amb la qual fins l’actualitat ha dirigit i coreografiat divuit espectacles que han estat representats en més de vint països de quatre continents. Ha  coreografiat per a diverses companyies de dansa contemporània europees. Ha treballat com a coreògraf en nombrosos espectacles de teatre i musicals de la ciutat. Imparteix cursos i tallers de dansa i coreografía en diverses ciutats europees. Membre fundador de “La Caldera” (Premi Nacional de Dansa 2006).

L’any 2009 rep el Premi Ciutat de Barcelona, i el 2010 el Premi Nacional de Dansa de Catalunya.

 

 

Toni Mira (Barcelona 1957). Actor, bailarín y coreógrafo.


Estudia hasta quinto curso de Arquitectura. Graduado en Danza Contemporánea por el Instituto del Teatro de Barcelona. Trabaja como actor y bailarín en varias compañías de danza y teatro de la ciudad. El año 1987 crea su compañía de danza, Nats Nus, con la cual hasta la actualidad ha dirigido y coreografiado dieciocho espectáculos que han sido representados en más de veinte países de cuatro continentes. Ha coreografiado para varias compañías de danza contemporánea europeas. Ha trabajado como coreógrafo en numerosos espectáculos de teatro y musicales de la ciudad. Imparte cursos y talleres de danza y coreografía en varias ciudades europeas. Miembro fundador de “La Caldera” (Premio Nacional de Danza 2006).
El año 2009 recibe el premio Ciutat de Barcelona, y el 2010 el premio Nacional de Danza de Cataluña.

 

 

 

Toni Mira (Barcelona 1957). Actor, dancer and choreographer.


Study until fifth course of Architecture. Graduated in Contemporary Dance for the Institute of the Theatre of Barcelona. Work as a actor and dancer in several companies of dance and theatre of the city. The year 1987 creates his company of dance, Nats Nus, with which until the actuality has directed and coreografied eighteen shows that have been represented in more than twenty countries of four continents. It has coreografied for several companies of European contemporary dance. It has worked as a choreographer in numerous shows of theatre and musical of the city. He makes workshops of dance and coreografíes in several European cities. Member founder of “La Caldera” (National Prize of Dance 2006).
The year 2009 receive Press it City of Barcelona, and the 2010 the National Prize of Dance of Catalonia.

 

bottom of page